Leadership

Zarząd  Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO-SAD”:

  1. Zbigniew Chołyk - Prezes
  2. Tadeusz Palus - Wiceprezes ds. finansowych 
  3. Kazimierz Lipa - Wiceprezes ds. organizacyjnych
  4. Agnieszka Porzak - Sekretarz  

 KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Henryk Hałas - Przewodniczący
  2. Mirosław Dąbrowski
  3. Paweł Wlizło
Autor:Administrator
Our partners: